Ενέσιμη Μεσοθεραπεία

Αντιμετωπίζει την επιδερμική χαλάρωση και το τοπικό πάχος . Απευθύνεται σε κάθε ηλικία σε γυναίκες και άνδρες.